Honorarer

Vi fakturerer med utgangspunkt i timeforbruk.  
Vi har for tiden følgende timesatser eks. mva.

Regnskapsføring, fakturering, etc.

kr. 800

Lønnsarbeid

kr. 900

Årsoppgjør, bistand, rådgivning etc.

kr. 1 200PRISER ZIRIUS PORTAL

Abonnement pr mnd.

Zirius Portal pr klient

130

Zirius Portal tilleggsbruker

50

Zirius Portal timebruker

50

Zirius Portal attestasjonsbruker

50

OnlineBank (abo)

52

Transaksjonskostnader

OnlineBank utbet. (trans)

4

OnlineBank innbet. (trans)

2,25

EHF-  mottak transaksjoner pr klient basis

4,25

EHF - sending  abo normal pr trans

5

Porto-konvolutt, en side

27

Porto-konvolutt, ekstra side

6

Utfakturering pr e-post (du gjør det selv)

0

Utfakturering pr e-post via ERP

4Minstepris regnskapsføring en termin kr. 1 700

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker ytterligere informasjon. 

Torshov Regnskap AS • Henrik Ibsens gate 60C • 0255 Oslo • Tlf: 95441182 • E-post: anders@torshovregnskap.no Org.nr: 965 678 581 MVA

© Copyright TORSHOV REGNSKAP AS